Scenarieanalyse af den Danske Lodservice

En ny lodslov forventes at være klar til behandling i Folketinget ultimo 2013 primo 2014.
For at få en politisk uvildig analyse har Danske Lodser fået COWI til at lave en analyse af den danske lodsservice.

Analysen stilles til rådighed for alle intresserede, og kan downloades her:

scenarieanalyse-af-den-danske-lodsservice

For at udbrede kendskabet til lodsernes arbejde har vi desuden lavet en ‘Visualisering af lodsernes arbejde”

visualisering-af-lodsernes-arbejde

An english translation of the COWI paper: Analysis of the Danish Pilotage Scenario, is available for download here:

analysis-of-the-danish-piloting-service